Välkommen på årsmöte för fiskevårdsområdet den 25/4 i Kaxås bygdegård klockan 18.30!
Vi har bland annat Länsstyrelsen på besök som kommer att gå igenom kommande projekt i våra vattendrag.