Regler​

och vanliga frågor

Fiskeregler

Ja. Barn och ungdom till och med 18 år fiskar utan avgift.

Från och med 1a Juni till och med 31a Augusti.

Max 5 fiskar varav 1 öring per fiskare och dygn, i strömmande vatten. Minimimått för harr är 30cm och 35cm för öring.

Vid fiske från båt får maximalt 4 spön/redskap användas. För 1-2 fiskespön gäller ordinarie fisketaxa. För 3-4 spön gäller trollingavgift.

För dygnskort och veckokort gäller endast fiske med handredskap. Med årskort får även fiske med utter och nät bedrivas (Max 4 nät).

Nätfiske är tillåtet 1/6-31/8 samt 1/11-30/11 inom gulmarkerat område på kartan.
Nät skall vara av typen 1,5 meter djupt och 30 meter långt.
Näten skall vara märkt med namn och telefonnummer.
Nätförbud gäller 200 meter från in och utlopp.
Fiske med isnät och flytnät är förbjudet i hela fiskevårdsområdet.

Vanliga Frågor

Det finns Röding, Öring, Harr, Abborre, Gädda, Sik och Lake.

Så länge det är nog med vatten ligger fisken kvar i ån, men vanligtvis är det väldigt lite vatten i ån från sista veckan i Juli.