Köp fiskekort

Information

Inom fiskevårdsområdet är det möjligt att få öring, röding, harr, sik, abborre, gädda eller lake på kroken i både sjö och strömmande vatten. För att beståndet av öring och harr ska kunna bibehållas måste dessa två arter vara minst 35 cm respektive 30 cm för att få tas upp. Rödingfångst rapporteras till säljare av fiskekort med uppgift om fångstplats och vikt. Vid köp av fiskekort lämnas karta, information om vilka regler som gäller för området, kortpriser samt priser för att hyra båt.

Fiskekort kan köpas hos styrelsemedlemmar samt:
Birgerssons Bensin Kaxås – 0640 32149 (här kan även båt hyras).
ICA Ladan Kaxås – 0640 32006
ICA Änge – 0640 30154
Änge Park – 0640 30600
Bo Andersson – 076 844 36 17

Dagkort

50sek

Veckokort

200sek

Samt 100:- extra per sambo/maka/make

Årskort

400sek

Samt 100:- extra per sambo/maka/make

Dagkort Trolling

100sek

Veckokort Trolling

400sek

Samt 100:- extra per sambo/maka/make

Årskort Trolling

800sek

Samt 100:- extra per sambo/maka/make