Fisketrappa

Information

I början av augusti samlas öring nedanför dammen för sedan hoppa vidare uppströms.
I diagrammen nedan visas antal öringar som gått i fisketrappan och medelvikten.